جلسۀ کابینه تدویر یافت

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس کشور با اشتراک اعضای کابینه، شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس، در ارگ برگزار شد.

در این جلسه روی موضوعات مختلف از جمله کنسرسیوم

سمنت جلال السراج گروپ که در آن ۱۷۰ میلیون دالر سرمایه گذاری میگردد وسالانه بیش از ۱۰ ملیون تن سمنت خشک تولید خواهد داشت، جهت منظوری و اعطای قرارداد معدنکاری و تولیدبه کابینه ج.ا.ا ارایه گردید؛ که مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه طرح تعدیل ماده سی و پنجم قانون مالیه بر ارزش افزوده و تقاضای وزارت معادن و پترولیم مبنی بر منظوری اعلان (۲۰) ساحه به عنوان ساحات معدنکاری به مقیاس بزرگ و کوچک و گزارش بررسی مجدد ساحات تحت استملاک بند شاه و عروس و تصویب استملاک ساحات مذکور را تایید گردید و کابینه طرح مقرره تنظیم سفرهای رسمی را با یک سلسله تغییرات و طرح مقرره مساعدت مالی صحی برای منسوبین ادارات دولتی را با یک سلسله تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت.