رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی بامیان دیدار نمود.

در این دیدار سید انور رحمتی والی بامیان از وضعیت اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و پیشرفت پروژه های انکشافی به شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی گزارش ارائه نموده و پیشنهادات اداره محلی را در زمینه حفاظت از میراث های فرهنگی، صادرات و بازاریابی محصولات زراعتی، ایجاد شهرک صنعتی، تامین امنیت شاهراه کابل- بامیان را نیز شریک نمود.
وی هم‌چنان در مورد پلان های ادارۀ محلی در امر تقویت و توسعه حکومتداری و بهبود روند دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز معلومات ارائه نمود.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، ولایت بامیان را از ولایات مهم و مرکزی کشور یاد نموده، از عملکرد و تلاش های ادارۀ محلی بامیان در زمینه های که گزارش ارائه شد، قدردانی نموده، بر بهبود حکومتداری و ارائه خدمات به باشنده گان ولایت بامیان تاکید کرد.