رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی کندز دیدار نمود

در این دیدار عبدالستار میرزکوال والی کندز در مورد وضعیت عمومی این ولایت، حکومتداری و دستآورد های اداره محلی معلومات ارائه نموده، پیشنهادات و خواست های مردم کندز مبنی بر تامین امنیت مطمئن، مبارزه با تروریزم و فساد اداری، ایجاد زمینه کار برای نسل جوان و راه اندازی برنامه های زیربنایی و اقتصادی را با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشته خواهان توجه حکومت در زمینه شد.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع مطالبات و معلومات راجع به وضعیت حکومتداری از سوی والی کندز، این ولایت را بمثابه زون شمال شرق و دارای اهمیت ستراتیژیک خوانده گفت که رهبری اداره مصمم است که در بخش های مختلف برنامه های حیاتی در ولایت کندز تطبیق نماید.

آقای کټوازی کارهای صورت گرفته در این اواخر را در ولایت کندز مؤثر دانسته گفت که تلاش میشود تا در هماهنگی با ادارات مربوطه مشکلات موجود در این ولایت حل گردد وی هم چنان به والی کندز اطمینان داد که تامین امنیت در کندز، از اولویت های حکومت میباشد و این ولایت در اینده نزدیک شاهد انکشافات بهتر در عرصه های مختلف خواهد بود.