رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با شماری از بزرگان ولایت غزنی دیدار نمود

در این دیدار چند تن از بزرگان از برنامه ها و پالیسی های دولت در عرصه های انکشافی و بنیادی حمایت نموده ، خواست ها و مشکلات شانرا در خصوص تامین امنیت شاهراه کابل- کندهار، معارف، تطبیق پروژه های انکشافی، انکشاف متوازن، جلوگیری از فساد اداری در ادارات غزنی، اصلاحات، اعمار سرکها و برق با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی شریک ساختند.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع صحبت های بزرگان گفت که ولایت غزنی دارای سابقه تاریخی و فرهنگی بوده و توجه به این ولایت از اولویت های مهم حکومت میباشد.

آقای کټوازی همکاری و هماهنگی بزرگان را در بخش های مختلف با اهمیت خوانده تاکید نمود که باشنده گان ولایات باید بخاطر تامین رفاه و ثبات در سطح محلات منسجم شوند.

وی همچنان گفت که حکومت مصمم است تا با در نظرداشت اصل متوازن، در تمامی نقاط کشور به مردم عرضه خدمات نمایید.