اختراع طیاره از سوی یک جوان بامیانی!

والی ولایت بامیان، عتیق الله عتیق معاون مالی و اداری ولایت و شماری از روسای ادارات دولتی از طیاره دست ساخت داود، جوانی خلاق بامیانی دیدن کرد.

والی بامیان تلاش های خلاقانه و بلندپروزانه داود را تحسین نموده و گفت که استعداد و پشت کار وی الگوی سازندگی و پیشرفت برای تمام جوانان است.

همچنان والی بامیان گفت: اداره محلی از ابتکار و خلاقیت جوانان استقبال نموده و آماده هرگونه حمایت و همکاری در این زمینه است.