بند برق سوختک دایکندی به بهره‌برداری سپرده شد.

بند سوختک در مرکز ولایت دایکندی به هزینه‌ی ۴.۹ میلیون دالر و ظریفت تولیدی ۷۰۰ کیلووات برق، تکمیل و روند توزیع برق این بند در شهر نیلی و حومه‌های این شهر، عملا آغاز شده‌است.