سیستم مدیریت معلومات منابع بشری (HRMIS )در سطح محلات افتتاح گردید

مراسم که به همین منظور در تالار اداره مستقل ارگان های محلی تدویر یافته بود، در آن شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، والیان ولایات و مسوولین منابع بشری ولایات از طریق ویدیو کنفران اشتراک ورزیده بودند.
سیستم معلومات مدیریت منابع بشری، توسط کارکنان ریاست HRMIS و تطبیق حکومتداری الکترونیک کمیسیون، پس از جمع آوری و تحلیل نیازمندی های ادارات ذینفع در سطح مرکز و ولایات، به سه لسان دری، پشتو و انگلیسی تدوین گردیده است.
شمیم خان کټوازی رئیس ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ضمن خوش آمدید گویی به اشتراک کننده گان، تدوین سیستم مدیریت معلومات منابع بشری را گام مثبت در خصوص حکومتداری مالی خوانده، گفت که رهبری اداره توانسته است که در ظرف هشت ماه گذشته، ۴ سیستم الکترونیکی چون سیستم جمع آوری عواید، موبایل اپلیکیشن، مرکز آموزشی انلاین و سیستم مدیریت معلومات منابع بشری را افتتاح و به بهره برداری بسپارد.
آقای کټوازی ابراز امیدواری کرد که از طریق این سیستم تغییرات مثبت از رهگذر سهولت در امور و شفافیت بوجود آید. وی از والیان و مسوولین منابع ولایات خواست تا در زمینه تطبیق و توسعه این سیستم با اداره مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات همکاری همه جانبه نمایند.
در همین حال احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ضمن ابراز تبریکی، بخاطر افتتاح این سیستم، تاکید ورزید که سرعت در اجراآت دولت، فاصله را میان مردم و حکومت کاهش نموده و در قسمت انکشاف کشور ممد واقع خواهد شد.
وی افتتاح سیستم مدیریت منابع بشری را اساس حکومتداری خوانده، گفت که سیستم یاد شده طی سال گذشته به ابتکار متخصصین افغان تدوین گردیده، و کمیسیون توانسته است از پرداخت میلیون ها دالر امریکایی به ارائه کننده گان خارجی این خدمات، در بودجه ملی صرفه جویی نماید.
اقای نادری از عدم توازن منابع و عدم تناسب تشکیل در ادارات افغانستان سخن گفت و تاکید نمود که از طریق این سیستم معلومات منسجم و والیان ولایات میتوانند در مورد تشکیلات و سوانح کارمندان ولایت شان، معلومات بدست آورند.
در بخش دیگر از مراسم پریزنتیشن در خصوص چگونگی کارکرد این سیستم از سوی زرغونه اسلمی رئیس سیستم معلومات مدیریت منابع بشری و حکومتداری الکترونیک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارائه گردید.
رضا خان ابراهیم خیل مسوول عمومی سیستم HRMIS اداره مستقل ارگانهای محلی در مورد نحوه کارکرد این سیستم معلومات داده گفت که این سیستم با ۸ مادیول ( تشکیل، سوانح، بایومتریک، حاضری، دسترسی به معلومات، تنظیمات سیستم و payroll انکشاف یافته و در نظر است تا مادیول payroll با سیستم وزارت مالیه وصل گردد.
در این سیستم معلومات پیرامون تشکیل، سوانح کارمندان، فیصدی معاشات، درجه تحصیل، تعداد دیپارتمنت ها، ذخیره سازی معلومات بایومتریک کارکنان خدمات ملکی، و دیگر معلومات قابل ضرورت در آن درج شده است.
با تقویت و تطبیق این سیستم تغییرات مثبت در خصوص جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت بمیان خواهد آمد.
قبل از این سیستم یاد شده در بیش از ۴۰ ادارات به شمول اداره مستقل ارگانهای به شکل آف لاین فعال بود و دو بخش داشت و در حال حاضر سیستم به شکل آنلاین بوده و انکشافات قابل ملاحظه در آن بوجود آمده است.