والی جدید، ولایت کاپیسا، به مردم و مسئولین محلی این ولایت معرفی شد.

گردهمایی بزرگی با حضور مقامات دولتی، وکلای شورای ملی و ولایتی، شخصیت های جهادی و مردم در تالار کنفرانس های مقام ولایت کاپیسا تدویر یافته و طی آن عبداللطیف مراد، از سوی داکتر تیمور شاران، معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محل به صفت والی جدید کاپیسا، به تاریخ ۱۴ قوس ۱۳۹۶ معرفی گردید.
داکتر تیمور شاران، از کارکرد های سید محمد خالد هاشمی والی پیشین کاپیسا قدردانی نمود و تغییر و تبدیل را یک اصل برای اصلاحات دانست و از عبداللطیف مراد خواست تا بر مبنای قانون اساسی کشور در ارایه خدمات عامه به مردم، تلاش نماید.
عبداللطیف مراد والی جدید کاپیسا، امنیت، انکشاف متوازن، بازسازی، مبارزه با فساد اداری، تطبیق یکسان قانون، معارف با کیفیت، رشد زراعت، دفاع از آزادی بیان و رسانه ها، تلاش برای تدویر انتخابات شفاف و ارایه خدمات باکیفیت صحی در این ولایت را از اولویت های کاری خود عنوان نموده و تعهد سپرد که با تمام توان برای مردم کاپیسا، صادقانه خدمت خواهد کرد.
سپس اقای سید محمد خالد هاشمی والی پیشین کاپیسا در آخرین روز ماموریتش از همکاری مردم، مامورین دولتی و نمایندگان مردمی در طول دوره ی ماموریتش سپاسگزاری کرد و گفت همیشه حاضر است که تجربیاتش را با والی جدید ولایت کاپیسا شریک سازد چرا که مردم کاپیسا را مستحق یک اداره محلی موفق و توانمند می داند و از مردم کاپیسا، خاطرات خوشی دارد.
قابل ذکر است که عبداللطیف مراد، به تاریخ ۸/۹/۱۳۹۶ به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۵۳۲ مقام عالی ریاست جمهوری، به صفت والی ولایت کاپیسا تقرر حاصل نمودند.