والی لوگر طی سفری به ولسوالی چرخ مشکلات نیروهای امنیتی را استماع نمود

عبدالقیوم رحیمی والی لوگر، شورای ولایتی و مسوولین نظامی و دیگر همراهانش به ولسوالی چرخ رفته از بیزهای تاسیس شده نیروهای امنیتی بازدید نمود.

این بازدید به منظور بهبود وضعیت امنیتی و سرعت در امور حکومتداری خوب در ولسوالی‌ چرخ و بیزهای جدید نیروهای امنیتی ایجاد شده و هنوز هم برای برقرای امنیت هرچه بیشتر این ولسوالی تلاش‌ها جریان دارد تا برای مردم این ولسوالی زمینه عرصه خدمات بهتر مهیا گردد.

آقای رحیمی در این سفر با نیروهای امنیتی دیدار نموده، و همچنان ضمن استماع مشکلات و خواست‌های آنان، مورال نیروهای امنیتی را دربرابر دشمن قابل تمجید قرار داد.