دیدار معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی با والی بامیان

محمد سرور جوادی، معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی با سید انور رحمتی، والی ولایت بامیان دیدار نمود.

والی بامیان از حضور معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی و همراهانش به دفتر مقام ولایت استقبال نموده و پیرامون اجراآت و کارکرد‌های ادارات در عرصه های گوناگون در سطح ولایت بامیان صحبت کرد.