رییس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی هلمند در مورد موضوعات مختلف بحث و گفتگو کرد

طی این ملاقات عبدالنبی الهام والی هلمند، معلومات در مورد دستآوردها و برنامه های اداره محلی در خصوص مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خوب، صحت، امنیت، انکشاف در آن ولایت را با رییس اداره شریک نموده و از حکومت و اداره مرکزی خواست تا برای حل مشکلات مردم، پروژه های انکشافی مختلف روی دست گرفته شود.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن قدردانی از تلاش ها وقربانی های نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در آن ولایت، بر هماهنگی و انسجام بیشتر میان نهادهای سکتور امنیتی و اداره محلی تاکید ورزید.

شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از والی هلمند خواست تا ضمن استماع مشکلات مردم، راه های حل مناسب را به آن جستجو نماید