والی نورستان به منظور تامین امنیت با متنفذین قومي و علمای دین مرکز پارون و ولسوالی‌ها واما و وایگل دیدار کرد

در این دیدار بزرگان قومي از تلاش‌های خسته ناپزیر حافظ عبدالقیوم در دوران ماموریت گذشته اش قدر دانی کرده که به خواست‌ها و پیشنهادات مردم رسیدگی نموده است.

والی نورستان گفت: برزگان قومی در هماهنگی با اداره ولایتی همیش تلاش ورزیدند تا امنیت تامین و برنامه‌های ولایتی تطبیق گردد، تلاش ما این است تا پروژه‌های بازسازی را تطبیق نماییم و تلاش می‌وزیم تا در چوکات قانون و امکانات دست داشته خویش به مشکلات مردم رسیدگی نماییم.