سیستم اپلیکیشن (شهر من) افتتاح گردید

طی مراسم که به همین منظور تدویر یافته بود، سیستم موبایل اپلیکیشن (شهر من) از سوی داکتر صبغت الله غزنوی معین شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی و شماری از رؤسای این اداره افتتاح گردید. سیستم موبایل اپلیکیشن به منظور دسترسی آسان شهروندان به معلومات پیرامون شاروالی‌ها، برای ۴ شهر تهیه گردیده است. شهروندان میتوانند با دانلود نمودن این اپلیکیشن از طریق play store معلومات مفصل را در خصوص مسایل شاروالی‌ها بدست آورند. هدف از ایجاد این سیستم افزایش دسترسی شهروندان به اطلاعات شاروالی‌ها، تسهیل روند شکایات، تقویت سطح آگاهی شهروندان از رهگذر محاسبه و جلوگیری از حیف و میل عواید صفایی و جواز صنفی، تامین قانونمندی از طریق تقویت سطح آگاهی حقوقی شهروندان و ایجاد بستر آسان اطلاعاتی برای بازدید کننده گان جهت رشد توریزم شهری می‌باشد. داکتر صبغت الله معین شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی سیستم یاد شده را از تولیدات مهم معینیت شاروالی‌ها یاد نموده گفت که عرضه خدمات دارای شفافیت و حسابدهی بدون استفاده از میتودهای تکنالوژی امکان پذیر نمی‌باشد. به گفته وی در نظر است تا سیستم موبایل اپلیکیشن به دیگر شهرها نیز توسعه یابد و همچنین بمنظور دسترسی شهروندان به بسته‌های آموزشی در باره شاروالی‌ها، اپلیکیشن تازه روی دست بوده که در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد. این سیستم برای چهار شهر بزرگ (هرات، مزارشریف، کندهار و جلال آباد) تهیه گردیده که در آن معلومات راجع به شاروالی‌ها از قبیل بودجه، تشکیل اماکن سیاحتی، اسناد تقنینی و اداری، اخبار و اعلانات، خدمات عامه، پلان‌های انکشافی، محاسبه صفایی و جواز صنفی، تماس‌های ضروری گنجانیده شده است و شهروندان میتوانند به تمامی این معلومات دسترسی پیدا نمایند. با استفاده ازاین سیستم، میتودهای تکنالوژی عصری، شفافیت و حسابدهی به¬موقع در خصوص عرضه خدمات تامین می‌گردد، معاون شارلاولی‌های اداره ارګان‌های محلی افزود که ُ از طریق این سیستم شهروندان چهار شهر بزرگ یاد شده میتوانند شکایات شانرا از عدم عرضه خدمات درج سیستم نموده و اپلیکیشن برای هر شکایت جهت پیگیری شکایت کد مخصوص تولید می‌کند. سیستم موبایل اپلیکیشن که به کمک تخنیکی برنامه شهر در مدت هشت ماه تهیه گردیده است، از طریق آن تعاملات میان شهروندان و شاروالی‌ها، به صورت منسجم تامین گردیده و بستر انکشاف متعالی شهرها مساعد خواهد شد.