نیروهای امنیتی مایه افتخار ملت و دولت هستند.

امروز مراسم تجلیل از نهم حوت، روز نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایات هرات، پروان، بادغیس، فراه و میدان وردک با حضور مقامات دولتی، مردم، علمای کرام دین، جوانان، خانواده های نیروهای امنیتی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم ها، از رشادت نیروهای دفاعی و امنیتی تقدیر به عمل آمده و مقامات بلند رتبه دولتی تاکید کردند که صف وحدت و محبت دولت و ملت شکستنی نیست و این نظام فرو نخواهد پاشید.