بزرگداشت از روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی

از روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در سطح ولایات ولایات بلخ، جوزجان، سمنگان، سرپل، فاریاب، کندز، تخار، بدخشان و بغلان بزرگداشت بعمل آمد.

در این مراسم ها والیان، قوماندانان امنیه، مسؤولین نهاد های امنیت ملی، رؤسا و اعضای شوراهای ولایتی، افسران، سربازان، بزرگان قوم، علمای دین، جوانان و خانمها اشتراک ورزیده بودند.

والیان ولایات یاد شده ضمن تبریکی این روز در مورد ارزش تاریخی ۹ حوت به مردم معلومات داده گفتند که مردم افغانستان هیچگاهی قربانی ها و جانفشانی های نیروهای امنیتی ـ دفاعی را فراموش نخواهند کرد.چون به باور آنها نیروهای دفاعی ـ امنیتی شب و روز بخاطر آرامش مردم تلاش نموده اند.

والیان همچنان تاکید ورزیدند که نیروهای دفاعی و امنیتی در مدت کم دستآوردهای زیادی داشته اند و از نهادهای اقتصادی،سیاسی و فرهنگی محافظت و نگهداری نموده اند.

در این مراسم ها مسؤولین نهادهای امنیتی ـ دفاعی از تعهدات این نهاد ها بخاطر حفاظت جان و مال مردم خبر داده و گفتند که آماده هستند تا کشور و مردم را در برابر دسایس دشمن محفوظ بدارند.

آنان گفتند که نیروهای امنیتی آراسته با عقاید اسلامی و ملی مانند همیشه جواب دندان شکن را به دشمن مردم افغانستان خواهد داد.

مسؤولین سایر بخشها، بزرگان و علمای دینی ولایات نیروهای دفاعی و امنیتی را مدافعین اصلی حقوق بشری مردم، ارزشهای ملی،دستآوردهای بیست ساله و نظام جمهوری مشروع دانسته حمایت همه جانبه شانرا از این نیروها ابراز نمودند.

در اخیر این مراسم ها از کارکرد شماری سربازان، افسران و بریدملان نیروهای دفاعی ـ امنیتی از سوی والیان و مسؤولین امنیتی با تفویض تقدیرنانه ها، ستایش نامه ها، مدال ها و مکافات نغدی تقدیر بعمل آمد.