تجلیل از ۹ حوت؛ روز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

از روز نیروهای امنیتی و‌دفاعی کشور در زون مرکز ( بامیان، دایکندی، غور) و زون جنوب( ارزگان، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز) طی مراسم باشکوهی تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم والیان، معاونین، روسای دوایر ملکی و نظامی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، علما، زنان و جوانان حضور داشتند.