خدای، هېواد دنده!

د کب ۹مه، د هېواد د اتلو امنيتي او دفاعي ځواکونو ورځ!

د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه ادارې رهبرۍ لخوا دې د هېواد، خاورې، ولس، ملي ارزښتونو او نواميسو د ساتونکيو ورځ ټولو اتلو سرتېرو ته مبارک وي.