شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی کابل دیدار نمود

در این دیدار که امروز چهارشنبه ۶ حوت صورت گرفت، محمد یعقوب حیدری والی کابل راجع به وضعیت عمومی ولسوالی های چهارده گانه این ولایت، مشکلات مردم، دسترسی مردم به خدمات دولتی و همچنین از فعالیت ها و دستاوردهای اداره ولایتی کابل در خصوص تطبیق حکومتداری خوب به رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی معلومات ارائه نمود.

شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ولایت کابل را بعنوان پایتخت کشور یکی از ولایات مهم و ستراتیژیک خوانده گفت که با در نظر داشت موقعیت جغرافیوی و ستراتیژیک این ولایت، حکومت متعهد است تا به هدف تطبیق پلان های انکشافی یک سلسله اقدامات را انجام دهد که به واسطه آن ولایت کابل پیشرفت قابل ملاحظه خواهد کرد.

آقای کټوزای فعالیت های اداره ولایتی کابل را در بخش انسجام و هماهنگی با مردم مثبت ارزیابی نموده و تاکید نمود تا اداره ولایتی کابل در خصوص عرضه خدمات به مردم و تطبیق حکومتداری به خواست و رضایت مردم، توجه لازم مبذول دارد. وی از والی کابل خواست تا مشکلات و چالش های موجود در ولایت یاد شده را بررسی و با اداره مرکزی در میان بگذارد، تا از طریق هماهنگی با وزارت خانه ها و ادارات مربوط در قسمت حل آنها اقدامات صورت گیرد.