رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی کندز دیدار نمود.

در این دیدار عبدالستار میرزکوال والی کندز در مورد حکومتداری خوب صحبت نموده، خواست ها و پیشنهادات باشنده گان آن ولایت را در عرصه های معارف، تطبیق پروژه های انکشافی و عام المنفعه، دسترسی مردم به خدمات صحی، ایجاد زمینه کار برای کادرهای آن ولایت و تامین امنیت با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشت.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع گزارش آقای میرزکوال، ولایت کندز را از جمله ولایات مهم تجارتی و بندری عنوان نموده و تامین امنیت در آنجا را در قسمت انکشاف اقتصادی ارزنده خواند. وی تاکید نمود که اداره ولایتی کندز باید از طریق هماهنگی و همکاری با مردم، اقدامات هدفمند و مؤثر را در خصوص تامین امنیت و ثبات در آن ولایت بردارد.

آقای کټوازی از والی کندز بخاطر صحبت های واضح و پیشنهادات سازنده و همچنین رهبری، استقامت و تلاش های اداره محلی برای تقویت حکومتداری، تحکیم ثبات و عرضه خدمات مؤثر ابراز امتنان کرد.