عبدالوحید قتالی: اداره محلی، متعهد به پاسخ‌دهی به مردم است

مسئولان محلی هرات در جریان برنامه پاسخ دهی به ملت با اعلام اینکه ازمجموع ۳۵۶ میلیون افغانی تخصیص انکشافی ولایت هرات ۳۲۶ میلیون افغانی به مصرف رسیده است.

ولایت هرات در سال روان موفق به جمع آوری چهار میلیارد و دوصد و بیست ودو میلیون افغانی عواید ازطریق مستوفیت گردیده است.

معرفی بیش از یک هزار تن از متخلفان وغاصبان زمین به ارگان های عدلی وقضایی وباز پس گیری زمین های غصب شده، ترتیب دوصد دوسیه برای غاصبین، راه اندازی صدها عملیات نظامی پیشگیرانه، تسریع وشفاف سازی روند استخدام در ادارات خدمات ملکی، تامین شفافیت، پاسخ دهی به مردم ازدیگر دست آوردهای حاکمیت دولتی بود که درین برنامه به شهروندان گزارش داده شد.

سید عبدالوحید زاهد قتالی والی ولایت هرات در آغاز این برنامه که با حضور معاونین مقام ولایت و شورای ولایتی، روسای ادارات، فعالین مدنی، خبرنگاران و شهروندان در تالار غازی امان الله راه اندازی شد، اصل پاسخ‌دهی به مردم را یک اولویت دانست و تاکید نمود که حساب دهی به مردم باید صادقانه باشد و آقای قتالی تاکید دارد که اداره محلی خود را متعهد به پاسخ‌دهی به مردم می داند.

در اخیر این برنامه به شهروندان فرصت داده شد تا سئوالات و پرسش های خود از نحوه فعالیت ادارات دولتی مطرح نمایند که روسای ادارات در کنار ارائه پاسخ به سئوالات، به قناعت شهروندان داختند.