اداره مستقل ارگانهای محلی فعالیت های و دستآوردهای سال مالی ۱۳۹۹ و پلان های آینده راه به ملت ارائه کرد

رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی فعالیت ها و دستآوردهای مهم سال مالی ۱۳۹۹ و پلان های سال آینده را امروز سه شنبه ۵ حوت سال روان، در برنامه “حسابدهی دولت به ملت” در مرکز رسانه های حکومت به مردم ارائه کرد.

برنامه “حسابدهی دولت به ملت” که ۱۴ سال قبل بر بنیاد فرمان رئیس جمهوری پیشین آغاز شده است، ادارات دولتی کارکردهای سالانه شان را با مردم و رسانه ها شریک می کنند.

در این برنامه که به شمول شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، معینان، رؤسا و مشاورین اداره اشتراک ورزیده بودند، رئیس اداره دست آورد های این اداره را در عرصه های چارچوب های حقوقی و تقنینی حکومتداری محلی، تقویت و اصلاحات ادارات محلی، تقویت امور سیستم حکومتداری محلی ولایات و ولسوالی ها، مدیریت منابع بشری، حمایت اداره و ریفورم، پیشرفت ها در حکومتداری شهری، حمایت و هماهنگی در مسایل مشترک ملی، فعالیت های انکشافی اداره مستقل ارگانهای محلی در چارچوب برنامه های همکار، ایجاد شوراهای انکشافی محل، تمویل پروژه های انکشافی به سطح محل و گذر، اشتغال زایی و منابع بشری، مدیریت ارزیابی و تدارکات پروژه های موسسات همکار، برنامه های همکار با این اداره و نیز فعالیت های این اداره برای سال مالی ۱۴۰۰ ارائه نمود.

آقای کټوازی ضمن تشریح وظایف ماموریت و اهداف اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که در سال مالی ۱۳۹۹ نودو هشت درصد ( چهار میلیاردو، بیست و چهار میلیون و سه صدو هفت هزار و پنج صد افغانی بودجه عادی و هشتادو هشت درصد ( دو میلیاردو، پنج صدو نزده میلیون و پنجاه هزار و هفت صدو پنجاه و سه افغانی بودجه انکشافی را به مصرف رسانیده است.

وی همچنان گفت که سطح عواید سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.

به گفته آقای کټوازی این اداره توانست که در سال مالی گذشته پالیسی حکومتداری محلی را در سطح محلات به شکل بهتر تطبیق و مطالبات بخاطر ایجاد زون های انکشافی کشور جمع آوری نماید.

کټوازی گفت که در جریا سال مالی گذشته بر اساس پالیسی حکومتداری محلی مسوده پلان ستراتیژیک ۵ ساله این اداره، مسوده قانون ادارات محلی و قانون جمع آوری عواید شاروالیها، چهار مقرره، ۱۹ طرزالعمل، ۷ رهنمود و طرح ایجاد اکادمی حکومتداری محلی ترتیب و تدوین گردیده اند.

همکاری با وزارت مالیه در قسمت پروسه های بودجه سازی، انجام مطالعه در مورد چالش های پروسه پلانگذاری و بودجه سازی ولایتی، وصل نمودن ولایات با مرکز از طریق سیستم کنفرانس ویدیویی، ایجاد و تجهیز مرکز آموزشی حکومتداری محلی به صورت آنلاین، از کارکرد های این اداره در خصوص تقویت روند و سیستم های حکومتداری محلی در ولایات و ولسوالی ها میباشد.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که ریفورم بست های این اداره در مرکز، ولایات و ولسوالی ها ۷۳ درصد افزایش یافته است که با این حال ایجاد بست های معاونین اجتماعی در تمامی ولایات و ۲۲ خانم به صفت معاون در ولایات ( بادغیس، پنجشیر، جوزجان، زابل، سرپل، غزنی، غور، کاپیسا، کندز، کنر، لغمان، لوگر، نورستان، نیمروز، پروان، ننگرهار، هرات، دایکندی، بامیان و پکتیا) استخدام شده اند. بر اساس این ارقام طبق طرزالعمل جدید در سال مالی گذشته ۳۲۲ ولسوال در ولایات مختلف به کار گماشته شده اند.

آقای کټوازی همچنین در قسمت آموزش به کارمندان ادارات محلی، پالیسی و قوانین حکومتداری محلی، برگزاری سیمنیار ههای علمی و گفتمان های حکومتداری محلی، تدویر کنفرانس ملی سخنگویان ولایات، طرح ارزیابی عملکرد والیان با میکانیزم های مشخص و علمی، پروسه های ثبت دارای کارمندان عالی رتبه نیز معلومات ارائه نمود.

وی گفت که با وجود وضعیت ناگوار کرونایی در کشور، عواید شاروالیها نسبت به سال ۱۳۹۸ شش درصد افزایش یافته است که در سال مالی ۱۳۹۹ تلاش صورت گرفته است تا مبلغ ۴۸۵ میلیون افغانی بودجه تشویقی و کمکی برای شاروالیها جلب شود.

رئیس اداره در بخش حمایت و هماهنگی در مسایل مشترک و ملی گفت که این اداره توانسته است در خصوص تطبیق و تسهیل برنامه دسترخوان ملی، تسهیل و سهم فعال در خصوص تدویر لویه جرگه مشورتی صلح، تدویر برنامه های آگاهی دهی مبارزه علیه ویروس کرونا در سطح محلات، راه اندازی نشست های حمایوی از نیروهای امنیتی و دفاعی، وصل والیان با رئیس جمهور و مجالس کابینه گام های مؤثر برداشته است.

در ادامه این کنفرانس معینان اداره در مورد فعالیت های انکشافی اداره در چوکات برنامه های همکار چون: برنامه ملی میثاق شهروندی، اشتغال زایی، نظارت و مدیریت تدارکات پروژه های موسسات همکار، برنامه ابتکار ادارات محلی، برنامه حکومتداری محلی افغانستان، برنامه شورا، سرمایه گذاری و برنامه شهر معلومات ارائه نمودند.

ایجاد و فعال سازی سیستم الکترونیکی برای جمع آوری عواید اصناف ۳۳ شاروالی، ایجاد سیستم الکترونیکی برای جمع آوری محصول صفایی در ۱۵ شاروالی، راه اندازی ده کنفرانس بزرگ پیرامون چارچوب انکشاف ستراتیژیک، فرهنگ شهر نشینی و شاروالان، تکمیل افزایش ۲۰ درصدی عواید ۱۷۵ شاروالی نسبت به سال ۱۳۹۹، تکمیل ۴۱۵ پروژه های تحت کار شورای انکشافی محل و شوراهای گذر مربوط مرحله اول برنامه ملی میثاق شهروندی، ایجاد ۳۳۵ شوراهای انکشافی محل و ۶۷ شوراهای انکشافی گذر، منظوری ۱۳۴ پروژه ای انکشافی محل و ۸ پروژه شوراهای انکشافی گذر در ده شهر، توزیع بسته های کمک غذایی برای حداقل چهارصد هزار خانواده در دو مرحله تحت نام برنامه دسترخوان ملی، ایجاد ۷۰ شوراهای انکشافی محل و ۱۴ شوراهای انکشافی گذر در ناحیه هشتم شهر جلال آباد، منظوری پلان انکشافی و پروپوزل های ۲۲ پروژه های شورا های انکشافی و ۴ پروژه های گذر و همچنین برگزاری ۶۷ جلسات به منظور به منظور حمایت از نظام و جمهوریت و پروسه صلح از جمله فعالیتهای این اداره در سال مالی ۱۴۰۰ را تشکیل میدهد.

در اخیر کنفرانس خبرنگاران سوالات شانرا مطرح کردند که توسط رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی پاسخ ارائه گردید.