گفتمان باز حکومت با جامعه مدنی در ولایت‌های لوگر، جوزجان و پنجشیر تدویر یافت

مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود در آن والیان، معاونین، روسای ادارات دولتی و نماینده گان جامعه مدنی اشتراک نموده بودند.

در این نشست‌ها مسوولان جامعه مدنی مشکلات، پیشنهادات و خواست‌های شان را در بخش‌های مختلف در سطح ولایات با اشتراک کننده گان شریک ساخته اطمینان داد که برای رفع مشکلات مردم خود بخصوص جوانان با رهبری ولایت همکار می باشند.