برنامه پاسخ دهی دولت به ملت در ولایت سرپل برگزار شد

 

برنامه پاسخ دهی دولت به ملت با حضور قربانمراد مراد والی ولایت سرپل،روسای دوایر دولتی و اشتراک بزرگان قومی،عالمان دینی، متنفذین، فعالین نهادی های جامعه مدنی و رسانه ها برگزار شد.

قربانمراد مراد والی سرپل در بخش دست آورد های سال مالی ۱۳۹۹ گفت: ادارات دولتی توانسته اند که حدود ۶۰۰ پروژهء کوچک و بزرگ را به ارزش بیش از ۷۵۰ ملیون افغانی تطبیق نمایند که از این میان ۵۲۰ پروژه تنها در سکتور زراعت تطبیق شده و متباقی آن در دیگر سکتور ها مورد بهره برداری قرار گرفته و تعدادی پروژه ها دیگر نیز تحت کار میباشد.

آقای مراد افزود: در سال مالی ۱۳۹۹ ادارات دولتی در سرپل از بودجه اختصاص یافته در بخش انکشافی ۹۲ درصد و از بودجه عادی ۹۶ درصد را به مصرف رسانده اند.