روسای جدید التقرر اداره مستقل ارگانهای محلی معرفی گردیدند.

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۳۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۷ مقام عالی ریاست جمهوری، عبدالله اتل بحیث رئیس مالی و بودجه، شکریه جلالزی بحیث رئیس تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در سطح محلات، محمدالله زواکیوال بحیث رئیس انسجام و ارتباط با ولایات، شفیق الله سحر بحیث رئیس ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره، عصمت الله بحیث رئیس عواید، محاسبه امور اداری شاروالیهای معینیت شاروالیها، معرفی گردیده اند.