رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با والی کنر دیدار نمود

در این دیدار محمد اقبال سعید والی کنر ضمن یادآوری از تطبیق پروگرام های مربوط به حکومتداری خوب و اصلاحات اداری در آن ولایت، اطمینان داد که در همکاری و هماهنگی با مردم فعالیتهای قابل ملاحظه در قسمت تامین امنیت و حکومتداری خوب صورت خواهد گرفت.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، کنر را از جمله ولایات مهم و ستراتیژیک عنوان نموده از والی خواست تا در مشوره با مردم در خصوص تحکیم ثبات، مبارزه با فساد اداری و عرضه خدمات، اقدامات لازم را روی دست گیرد.
آقای کټوازی همچنان به والی کنر در پیشبرد امور آرزوی موفقیت نمود و از حمایت همه جانبه اداره به وی اطمینان داد.