شميم خان کتوازی با والی لوگر روی مسایل همه جانبه گفتگو نمود.

 

در این دیدار عبدالقیوم رحیمی والی لوگر در مورد دست آوردها، پلانها و پروژه های تحت کار در آن ولایت معلومات لازم را با رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشته خواهان توجه بیشتر حکومت در قسمت تامین امنیت ولایت یاد شده شد.

رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن قدردانی از کارکرد اداره محلی لوگر، گفت که تامین امنیت در آن ولایت، باعث ایجاد ثبات در سطح حوزه جنوب شرق میگردد.

کټوازی همچنان از والی لوگر خواست تا اداره محلی باید در خصوص رشد متوازن اقتصادی و از طریق پروسه های دموکراتیک و عادلانه به مردم خدمات بهتر عرضه نموده و در این راستا تلاشهای بیشتر صورت گیرد.