گفتمان باز میان حکومت و جامعه مدنی در ولایات هلمند، نورستان، پکتیکا و غور بر گزار شد.

 

این گفتمان با حضور داشت والیان، مسوولین و اعضای جامعه مدنی، روسای ادارات محلی، جوانان و رسانه ها جهت شریک سازی از کارکرد ها و فعالیت های دولت و استماع مشکلات جامعه مدنی دایر گردید.

در این گفتمان، روی پلان ها و برنامه های دولت و رفع چالش های اجتماعی، امنیتی و بهبود عرضه خدمات در سطح ولایات و ولسوالی ها بحث و گفتگو شد.