حمایت از نظام و حکومت اولویت ماست.

این مطلب را تعدادی از بزرگان و متنفذین ولسوالی حضرت امام صاحب طی دیداری با عبدالستار میرزکوال والی ولایت کندز بیان داشته اند.

مردم از فعالیت های اداره محلی، خصوصآ آغاز پرواز های ملکی بعد از ده سال در کندز و فعال شدن فابریکه سپین زر قدردانی نموده و حمایت نموده اند.

عبدالستار میرزکوال، گفت دولت مصمم است که بخاطر عرضه خدمات بهتر به مردم با تمام توان تلاش نمائید.