اعلایه مطبوعاتي!

کابل ـ ۲۹ دلو ۱۳۹۹
از دیروز بدینسو، یک خبر بی‌اساس در رسانه‌های اجتماعی در گردش است که گویا، اداره مستقل ارگان‌های محلی، تنها در بخش کریدیت کارت‌ها، مبلغ (۹۰) میلیون افغاني مصرف دارد!
این اداره، این خبر را به شدت رد می‌نماید و اعلام می‌دارد که اداره مستقل ارگانهای محلی، به شمول مقامات اول ۳۴ ولایت، روسا و اعضای شوراهای منتخب ولایتی و ۳۸۸ ولسوال، به‌صورت مجموع، بیشتر از یک‌هزار و یک‌صد مقام عالی رتبه در تشکیل خود دارد، که براساس حکم شماره (۳۸۸) مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ خورشیدی، مقام عالی ریاست جمهوری، برای هر مقام حکومتی، مبلغ کریدت کارت مشخص شده است.
هزینه کریدیت کارت این اداره سالانه مبلغ (۳۰،۲۸۲،۰۰۰) افغانی می‌باشد.
با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور، تمام ادارات محلی افغانستان- شب و روز- در تماس دایمی با شهروندان می‌باشند. در چنین اوضاعی، مصرف اوسط کریدت کارت‌های مقامات یاد شده، برای یک ماه (۳۰۰۰) افغاني است که میانگین روزانه آنکمتر از (۱۰۰) افغانی می‌شود، که از آن هم یک بخش به‌عنوان مالیه، دوباره به دولت بر میگردد.
مسولان سیاسی کشور، به‌جای این‌که در جستجوی منافع کوچک و شخصی باشند، بهتر است بر منافع علیای کشور تمزکز نمایند.
###
۱- واليان: ۳۴/ ۵۰۰۰/۲،۰۴۰،۰۰۰
۲ـ معاونین والیان: ۶۸/ ۳۰۰۰/۲،۴۴۸،۰۰۰
۳ـ روسای شوراهای ولایتی: ۳۴/ ۳۰۰۰/ ۱،۲۲۴،۰۰۰
۴ـ معاونین شوراهای ولایتی: ۳۴/ ۲،۵۰۰/ ۱،۰۸۰،۰۰۰
۵ـ اعضای شوراهای ولایتی: ۳۸۸/ ۲۰۰۰/ ۹،۳۱۲،۰۰۰
۶ـ روسای ولایتی:۱۳۶/ ۲،۵۰۰/ ۴،۰۸۰،۰۰۰
۷ـ ولسوالان ۳۸۸: ۲۰۰۰ماهانه/ سالانه۹،۳۱۲،۰۰۰
۸ـ معینان اداره مرکزی ۳: ماهانه ۵۰۰۰/ سالانه ۱۸۰،۰۰۰
۹ـ روسای مرکزی ۱۶: ماهانه ۳۰۰۰/ سالانه ۵۶،۰۰۰
۱۰ـ آمرین ۱۰: ماهانه ۷۵۰/ سالانه ۹۰،۰۰۰