برگزاری نشست بررسی وضعیت جندر در ادارات دولتی غزنی

دومین نشست بررسی وضعیت جندر در ادارات دولتی و حمایت از زنان، ازسوی آمریت جندر اداره مستقل ارگانهای محل امروز در ولایت غزنی برگزار شد.

در این نشست فعالان حقوق زن و کارکنان طبقه اناث برخی ادارات دولتی و غیر دولتی اشتراک ورزیده بودند که هدف آن شریک ساختن مشکلات و چالشهای موجود در برابر حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی و دریافت راه های حل به آن بود.

انجنیرعبدالکریم متین مقام ولایت غزنی حضور زنان در ادارات دولتی و نقش آنان در پیشبرد امورات را مهم و ارزنده خوانده میگوید : در ادارات ملکی و مؤسسات فعال در ولایت غزنی حدود ۱۷۶ تن از خانم ها مشغول فعالیت اند وحکومت محلی تلاش دارند حضور زنان را افزایش دهد

حمیده احمدی، آمر جندر اداره مستقل ارگانهای محل، طی سخنانش در این محفل حضور خانمها را در ادارات دولتی خوب و بهتر از گذشته خواند اما بر افزایش آن تأکید نمود: وی میگوید اگر به زنان فرصت داده شود میتوانند مدیران قوی و توانمند باشند

در جریان این نشست فعالان مدنی ، مدافعین حقوق زن و زنان که کارمند ارگانهای دولتی و غیر  بودند روی مشکلات و مصئونیت کاری شان نظریات و بیشنهادات خود را با رهبری مقام ولایت و نماینده اداره مستقل ارگانهای محل شریک ساختند.