رادیو صدای زن در ولایت فراه نشرات خود را رسما آغاز کرد.

رادیو صدای زن روی موج نشراتی اف ام، امروز در ولایت فراه نشرات خود را رسما آغاز کرد.
این رادیو محلی، در راستای مبارزه و عدالت خواهی برای زنان فعالیت خواهد داشت که توسط سترجنرال تاج محمد جاهد والی ولایت فراه افتتاح گردید.