کانال نصرت در ولایت فراه تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

این کانال که ۳۶ کیلومتر طول دارد، ۵ هزار هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش آبیاری قرار داده و ۱۱۳۰۰ خانواده از آن مستفید می‌شوند.