والی نورستان مشکلات و خواست‌های متنفذین ولسوالی مندول را استماع نمود

در این دیدار بزرگان قومِ مندول، مشکلات و خواست‌های شان را در بخش‌های صحت، معارف و بازسازی با عبدالغفور ملکزی والی ولایت، شریک نموده خواهان رسیدگی به آن شدند.
آقای ملکزی پس از استماع مشکلات و خواست های بزرگان قوم و جوانان، اطمینان داد که در چوکات قانون به مشکلات و خواست های تان رسیدگی صورت خواهد گرفت.