یک شبکه تولید برق به هزينه ۵ میلیون افغانی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار ساخته شد.

یک شبکه تولید برق خورشیدی در ولسوالی سپین بولدک توسط شورای انکشافی صاحب خان در چارچوب برنامه ملی حمايت مردمی وزارت انکشاف و دهات ساخته شده است.
این شبکه با هزینه ۵ میلیون افغانی ساخته شده و ظرفیت تولید ۱۷.۴۱ کیلووات برق را دارد که ۱۴۸ خانواده از آن مستفید خواهند شد.