داکتر حمدالله محب مشاور امنيت ملی کشور، در قول اردو قوای هوایی جلسه امنیتی برگزار کرد.

درا ین جلسه امنیتی ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی، و رهبري نيروهاي امنيتي و دفاعي نيز حضور داشتند. مشاور امنیت ملی از قول اردوی عملیات‌های خاص، قوای هوایی، قطعات خاص پولیس و قطعه مبارزه با مواد مخدر دیدار نموده و برنامه تطبیق تعبیه قوت‌های قول اردو هوایی را مورد ارزیابی قرار داد.