شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق ویدیو کنفرانس با والیان ملاقات نمود.

در این کنفرانس ویدیویی نخست والیان به گونه جداگانه در خصوص وضعیت عمومی ولایات مربوطه شان و همچنین پلان ها و کارکردهای ادارات ولایتی معلومات ارائه کردند و در خصوص توجه به انکشاف ولایات شان از حکومت خواستار حمایت بیشتر شدند.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی پس از استماع گزارشات و معلومات والیان، گفت که نقش مسوولین ولایتی به ویژه والیان در خصوص بهبود و پاسخ به خواسته های مردم بسیار کلیدی و قابل درک است.
وی همچنان گفت که حکومت مصمم است تا از طریق طرح و تطبیق میکانیزم های درست و هدفمند، حکومتداری پاسخگو را در سطح محلات ترویج نماید.
اقای کتوازی همچنین در رابطه به تامین امنیت بهتر ولایات، تطبیق برنامه های انکشافی و اصلاحی و رسیده گی به موقع به مشکلات و خواست های مردم، هدایات لازم به والیان داد.