داشتن امنیت حق مردم است، این حق را به مردم بر می‌گردانیم.

عبدالقیوم رحیمی والی لوگر، طی سفر به ولسوالی محمدآغه با پرسونل و مردم ولسوالی متذکره دیدار نموده مشکلات و خواست‌های آن‌ها را از نزدیک استماع نموده به آنان، اطمینان داد که امنیت حق مردم است، این حق را به مردم بر می‌گردانیم.