رئیس جمهور، بر بهتر شدن هماهنگی و حسابدهی به مردم تاکید کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، در دومین روز سفرش به ولایت هرات، قبل از ظهر امروز با رؤسای ادارات محلی هرات و ولسوالان آن ولایت دیدار کرد که در این دیدار شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی نیز حضور داشت.
عبدالوحید قتالی والی هرات، از توجه رئیس جمهور به هرات به ویژه در زمینه بازسازی مصلی هرات، مسجد جامع و سایر ساحات تاریخی و فرهنگی، تشکر کرد و در مورد وضعیت عمومی آن ولایت، معلومات ارائه نمود.
شیرآقا سروری ولسوال گذره به نمایندگی از و لسوالان هرات صحت کرد و ضمن حمایت از دولت، خواهان توجه بیشتر به تامین امنیت ولسوالی ها، تطبیق پروژه های عام المنفعه، برنامۀ دسترخوان ملی و اشتغال زایی، تمدید برق، آب آشامیدنی، بهبود خدمات صحی و توجه به معارف در ولسوالی ها گردید.