رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با شورای متحد اقوام ولایت غزنی دیدار نمود

در این دیدار چند تن به نمایندگی از سایرین در مورد ایجاد این شورا، به شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی معلومات ارائه نموده و مشکلات و خواسته های مردم آن ولایت را در عرصه های توسعه، ناحیه بندی شهر غزنی، تطبیق پروژه های انکشافی در قریه های دور دست از طریق پروگرام ملی میثاق شهروندی، تامین امنیت شاهراه نمبره یک و شاهراه غزنی پکتیکا، تنظیمات، بازسازی میدان هوایی ملکی، معیاری سازی پوهنتون غزنی، استخدام کادرها از میان اقوام مختلف غزنی در پست های مهم حکومتی و ایجاد مکاتب مجهز و معیاری در ولسوالی های دور دست این ولایت را با اقای کټوازی در میان گذاشته خواهان توجه حکومت در این موارد شدند.
آنان همچنان از نظام جمهوری حمایت قاطع نموده خاطر نشان کردند، که در گفتگو های صلح دستاوردهای مردم افغانستان باید حفظ شوند.
متعاقبا رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از تلاشهای بزرگان غزنی بخاطر همکاری در خصوص تامین امنیت قدردانی نموده گفت که بخاطر تامین امنیت شاهراه کابل غزنی و غزنی کندهار اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و در این رابطه همکاری اقوام ساکن در این شاهراه را مهم خواند.
وی از بزرگان غزنی خواست تا مشکلات و پیشنهادات شان را به صورت تحریری با این اداره شریک ساخته تا بعدا در هماهنگی با سایر ادارات در قسمت حل ان اقدامات صورت گیرد.
اقای کټوازی گفت که در قانون ادارات محلی قریه ها و نواحی به صورت منظم تعریف گردیده و با تصویب ان نواقص در قسمت ناحیه بندی حل خواهد شد.
وی تاکید نمود که تحکیم روابط با مردم و تشویق نیروهای امنیتی و زمینه جلب و جذب جوانان به صفوف نیروهای امنیتی از اولویت های کاری والیان بوده و انان باید در تطبیق اولویت های یاد شده، انسجام را بوجود بیاورند.