دیدار شمیم خان کتوازی با اعضای شواری ولایتی ولایت لوگر

طی دیدار که شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با رئیس و اعضای شورای ولایتی لوگر داشت، حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر به نماینده گی سایرین ضمن حمایت از برنامه ها و تلاش های حکومت در زمینه صلح، خواستار توجه به تامین امنیت، انکشاف، و تطبیق پروژه های انکشافی در آن ولایت گردید.
در این دیدار اعضای شورای ولایتی مشکلات و چالش های فرا راه مردم در عرصه های مختلف را با رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در میان گذاشته همچنان از همکاری شان با اداره ولایتی اطمینان دادند.
شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از روحیه مثبت اعضای شورای ولایتی لوگر در خصوص هماهنگی و همکاری با اداره ولایتی، خاطر نشان کرد که شورای های ولایتی به منظور تامین اهداف توسعه دولت و بهبود امور به نحوی که در قانون تصریح گردیده به رهبری ولایت مشورت میدهد و روی این اصل شورای های ولایتی مسوولیت دارند تا با در نظر داشت اعتمادی که از سوی مردم به انها داده شده است، عمل نمایند.
کټوازی همچنان از اعضای شورای ولایتی لوگر خواست تا در قسمت حل اختلافات و منازعات قومی و محلی تلاش های بیشتر نمایند.