اعلان کمک ۱۰ میلیون افغانی به کندز

غلام بهاوالدین جیلانی وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در نشستی که در مقام ولایت کندز دایر گردیده بود اشتراک نمود.
در این نشست عبدالستار میرزکوال والی ولایت کندز گفت که طی سال مالی ۱۳۹۹ به ارزش ۷ میلیون افغانی در بخش مبارزه با حوادث طبیعی به این ولایت اختصاص داده شده بود که تمامی بودیجه منظور شده در این ولایت مصرف گردید بنآ نیاز است که طی سال جدید مالی به ولایت کندز توجه بیشتر مبذول گردد.
آقای جيلانی افزود؛ به ولایت کندز موسسات داخلی و خارجی توجه ویژه دارد و سروی نهر نقی نیز از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی جریان دارد.
اقای جیلانی همچنان بيان داشت که طی این سفر به ولایت کندز ۱۰ میلیون افغانی کمک اختصاصی با خود اورده که به کمیته مبارزه با حوادث طبیعی سپرده خواهد شد.