قرارداد ساخت ۱۳ چکدم در سه ولسوالی ولایت کابل به امضاء رسید

قرارداد ساخت سیزده چکدم برای سه ولسوالی ولایت کابل امروز با حضور محمدیعقوب حیدری والی کابل، معین تخنیکی ادارۀ ملی تنظیم امور آب و روسای دوایر به امضاء رسید.
محمدیعقوب حیدری والی کابل گفت :سرازیر شدن سیلاب‌ها یکی از نگرانی‌ها جدی مردم کابل بود و ادارۀ این ولایت آن را با حکومت در میان گذاشت و اکنون شاهد تطبیق پروژه‌های ساخت چکدم برای کنترل سیلاب‌ها هستیم.
این چکدم‌ها در ولسوالی‌های شکردره، پغمان و استالف به هزینۀ نزدیک به ۲۵ میلیون افغانی ساخته می‌شود.