تدویر جلسه برای تامین بهتر امنیت ولایت نیمرزو

نشست که به همین منظور در قول اردو ۲۱۵ میوند دایر گردید در آن زمریالی احدی والی نیمروز، جنرال سید سمیع سادات قوماندان قول اردو، قوماندان امنیه نیمروز و شماری از مسوولان امنيتي اشتراک کرده بودند.
در جلسه متذکره روی تقویت تحکیمات امنیتی نیمروز موضوعات مربوطه دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.