کار خانه اسپن زر در ولایت قندوز مجددا فعال می‌گردد

به منظور فعال سازی مجدد کارخانه یاد شده، دولت جمهوری اسلامی افغانستان پنج دستگاه جدید را از کشور ازبکستان خریداری کرده است.
این ماشین‌ها ظرفیت پروسس هر نوع دانه‌های روغنی را دارد که در ظرف ۲۴ ساعت ۱۰ تُن روغن تولید می‌کند.