حمایت از نیروی‌های امنیتی حمایت از امنیت و ثبات است

مراسم تقدیر و تحسین از نیروهای امنیتی با اشتراک سترجنرال تاج محمد جاهد والی ولایت فراه، منسوبین نظامی و رییس شورای ولایتی برگزار گردید.
سترجنرال تاج محمد جاهد والی فراه ضمن تحسین از تلاش های نیروهای امنیتی در برابر دفع عملیات دشمنان ملت و مردم افغانستان، گفت: اخیرا دشمن با حملات تهاجی میخواست به اهدافی دست یابد اما نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت با هماهنگی و تشریک مساعی، تمام حملات دشمن را خنثی نمودند.