شبکه آبرسانی در ولایت میدان وردک به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت شبکه آب رسانی، در منطقه غاری خیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ از سوی برنامه ملی آّبرسانی، و وزارت احیا و انکشاف دهات، با ده فیصد سهم مردم به هزینه بیشتر از دو میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
لارم به ذکر است که این شبکه مجهز به سیستم سولری بوده که ظرفیت ۲۰ متر مکعب را دارا می‌باشد و با اعمار آن برای ۱۶۰ خانواده آب صحی آشامدنی مهیا می‌گردد.