دفاتر واليان، با تجهیزات پیشرفته آی ټی مجهز می‌شوند

محمد جمیل رشید رئیس تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اداره مستقل ارگان‌های محلی طی ملاقات از طریق کتفرانس ویدیویی با مدیران تکنالوژی معلوماتی دفاتر والیان، مشکلات و چالش‌های آنان را در عرصه‌های کمبود بودجه برای مصارف انترنت، ازدیاد امتیازات مالی مدیران تکنالوژی معلوماتی و ازدیاد تشکیل آن‌ها را استماع نمود.
رئیس تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ضمن قدردانی از کارکرد مدیران تکنالوژی دفاتر والیان، تعهد سپرد که در آینده نزدیک دفاتر والیان، با تجهیزات پیشرفته آی تی مجهز خواهد شد.