محمد هاشم رئیس، به عنوان والی جدید جوزجان رسماً آغاز به کار کرد.

محفلی که به همین منظور تدویر یافته بود در آن محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان‌های محلی، روسای ادارات دوایر دولتی، وکلای شورای ولایتی، فعالان جامعه مدنی، رسانه و متنفذین قومی اشتراک نموده بودند.
معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان‌های محلی ضمن خوانش پیام مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان روی حکومت داری خوب و مسولیت های والیان صحبت نموده گفت: شکل و ماهیت حکومت دیگر تغییر کرده است و درنظام کنونی مردم به عنوان رعیت نه: بلکه همکار حکومت محسوب می‌گردد.