رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در خصوص تطبیق پلان های انکشافی در شهرها با شاروالان دیدار نمود

طی این دیدار، نوید روشن شاروال خوست، رفیع الله صدیقی شاروال کندهار، سید ذبیح الله نعیمی معاون شاروالی مزارشریف، سیدمحمد علی رفعت رئیس حکومتداری شاروالی مزارشریف، رقیب پوپل رئیس عواید شاروالی هرات و افغان افغان رئیس سکتور شاروالی هرات با شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی اشتراک داشتند، آنان در مورد فعالیت ها، دستاوردها، خدمات رسانی و تطبیق پروژه ها گزارشات شانرا ارائه نمودند وخواهان حمایت همه جانبه از سوی رهبری اداره در خصوص عملی سازی پلان های شان شدند.
سپس رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی کارکردهای مسوولین شاروالیهای یاد شده را مثبت ارزیابی نموده، وتأکید نمود که شاروالیها باید بمنظور مدیریت شهری، میکانیزم های را طرح و ترتیب نمایند. تا بر بنیاد آن پروسه های کاری ساده گردیده و منجر به عرضه خدمات بهتر شود.
کټوازی به مسوولین شاروالیهای یاد شده هدایات داد تا در خصوص ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی میان ساکنین شهرها، رشد و جمع آوری عواید، طرح و تطبیق پلانهای انکشافی، ایجاد روابط با ادارات و حل مشکلات ساکنین در قسمت امور مربوط به شاروالیها اقدمات لازم را روی دست گیرند.