تقدیر از نیروهای امنیتی و تیم عملیاتی زون غرب در فراه.

در این مراسم سترجنرال تاج محمد جاهد والی ولایت فراه، مسوولین قول اردوی ۲۰۷ ظفر، رییس شورای ولایتی و شماری دیگر منسوبین نظامی حضور داشتند.
ستر‌جنرال تاج محمد جاهد والی فراه از رشادت ها و جان فشانی های نیروهای امنیتی قدردانی نموده و از تمام نیروهای مستقر در این ولایت خواست تا با اراده قوی و روحیه مبارزه طلبی علیه دشمنان مردم و جمهوری اسلامی افغانستان ایستاده گی نمایند.